KVĚTEN

Celoroční hra v měsíci květnu bude ukončena posledním tématem.

Název hry:

„Průvodce životem dětí a mládeže“.

Téma měsíce května:

“ Život bez závislostí“

Co když se závislost stane problémem, který zcela ovládá a ohrožuje náš život? O této otázce a mnoha dalších budeme diskutovat v tomto měsíci. Předáme si řadu teoretických, ale i autentických zkušeností.

Budeme se zabývat nejen závislostmi, ale také otázkami vlivu rodinného prostředí, mezilidských vztahů,  médií …

O tom, že je důležitá osobní zodpovědnost bude také bodem diskuse.

V červnu proběhne vyhlášení výsledků.

K tomu přidáme pravidelné měsíční aktivity a také budeme pokračovat v tvořivých experimentech.