O nás

Realizujeme:

• nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - sociální služba dle zákona 108 / 2006 Sb. o sociálních službách

• specifické programy primární prevence pro základní školy, speciální školy a víceletá gymnázia

 

Jsme:

Držitelem Pověření pro výkon sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu:

 • Vyhledávání dětí na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje.

 • Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných,

    sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu.

 • Činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku.

 • Zřizování a provoz zařízení k sociálně výchovné činnosti.

Vydal: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor sociálních věcí
Dne: 23.5.2003  

 
Držitelem Certifikátu  na programy školské všeobecné primární prevence.

Vydal: Národní ústav pro vzdělávání na základě doporučení Výboru pro udělování certifikací při MŠMT v Praze.

Datum vydání: 8.1.2015 

Registrovanou sociální službou na základě Rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Vydal: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor sociálních služeb
Identifikátor: 4474775
Datum vydání: 25.9.2009