Kontakt

R-Ego, z. s.
náměstí Mezi Šenky 19
763 21 Slavičín

Kontakt

tel.:    +420 577 341 446
mob: +420 732 713 014
email:  pc.r-ego@tiscali.cz

IČO: 70885605

Náš tým

Mgr. et Mgr. Dana Kozubíková
vedoucí zařízení, sociální pracovník,
lektor programů PPRCH

Vzdělání

  • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, studijní program Specializace v pedagogice, obor Sociální pedagogika – obhájený titul Bc.
  • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, studijní program Specializace v pedagogice, obor Sociální pedagogika – obhájený titul Mgr.
  • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, studijní program Hospodářská politika a správa, obor Řízení netržních a sociálních služeb – obhájený titul Mgr.

Moje motivace

Snažím se dělat věci, které mě naplňují. Nevydržím moc dlouho u jedné činnosti, tahle práce je velmi kreativní, nabízí nové nápady, nová řešení a to mě baví. Jsem tady pro naše uživatele a připravena jim být dobrým průvodcem na jejich životní cestě, ukázat jim správný směr, společně s nimi hledat možná řešení a podpořit je.

Bc. Romana Slováková
pedagogický pracovník,
lektor programů PPRCH

Vzdělání

  • Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta pedagogická, studijní program Vychovatelství, obor vychovatelství – obhájený titul Bc.

Moje motivace

Mým cílem je snaha pomáhat uživatelům v jejich životních situacích. Snažím se být nápomocna při rozvíjení jejich osobnosti, podpoře v dovednostech  a v navazování přátelských vztahů.

Mgr. Kristýna Kozubíková
sociální pracovník

Vzdělání

  • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, studijní program Specializace v pedagogice,  obor Sociální pedagogika – obhájený titul Bc.
  • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, studijní program Specializace v pedagogice,  obor Sociální pedagogika – obhájený titul Mgr.

Moje motivace

Mojí motivací je kreativita a variabilita naší práce. Každý den přináší spoustu nových výzev a situací k řešení. Nestává se stereotypem a nikdy není monotónní. Žene mě kupředu k dalšímu vzdělávání, rozšiřování si obzorů a přizpůsobení se novým trendům. Baví mě pohybovat se ve světě našich uživatelů, který je ovlivňuje. Oceněním mé práce je, když vidím, že ve mně mají uživatelé důvěru a já je můžu podpořit, poradit jim, a nebo poskytnout zpětnou vazbu nestranné osoby.